2377566 дела, страница 4

* имената на страните по делото, които са физически лица, са съкратени и могат да бъдат търсени само с инициали във формат "А.Б.В." (без интервали). За юридическите лица името трябва да съвпада напълно.

Резултати

Номер/Година Съд Вид дело Дата на образуване Информация
16091 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 29 март 2023 г. Виж делото
16089 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 29 март 2023 г. Виж делото
16088 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 29 март 2023 г. Виж делото
16086 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 29 март 2023 г. Виж делото
16085 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 29 март 2023 г. Виж делото
16076 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 29 март 2023 г. Виж делото
16071 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 29 март 2023 г. Виж делото
16070 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 29 март 2023 г. Виж делото
16064 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 29 март 2023 г. Виж делото
16062 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 29 март 2023 г. Виж делото
16060 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 29 март 2023 г. Виж делото
16039 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 29 март 2023 г. Виж делото
16038 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 29 март 2023 г. Виж делото
16036 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 29 март 2023 г. Виж делото
16035 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 29 март 2023 г. Виж делото
16034 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 29 март 2023 г. Виж делото
16033 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 29 март 2023 г. Виж делото
16030 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 29 март 2023 г. Виж делото
16028 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 29 март 2023 г. Виж делото
16027 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 29 март 2023 г. Виж делото