2596204 дела, страница 4

* имената на страните по делото, които са физически лица, са съкратени и могат да бъдат търсени само с инициали във формат "А.Б.В." (без интервали). За юридическите лица името трябва да съвпада напълно.

Резултати

Номер/Година Съд Вид дело Дата на образуване Състав Информация
10892 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 28 февруари 2024 г. 118 състав Виж делото
10891 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 28 февруари 2024 г. 139 състав Виж делото
10842 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 28 февруари 2024 г. 40 състав Виж делото
10840 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 28 февруари 2024 г. 120 състав Виж делото
10839 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 28 февруари 2024 г. 91 състав Виж делото
10838 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 28 февруари 2024 г. 59 състав Виж делото
10837 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 28 февруари 2024 г. 167 състав Виж делото
10835 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 28 февруари 2024 г. 37 състав Виж делото
10834 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 28 февруари 2024 г. 80 състав Виж делото
10830 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 27 февруари 2024 г. 46 състав Виж делото
10829 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 27 февруари 2024 г. 148 състав Виж делото
10828 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 27 февруари 2024 г. 41 състав Виж делото
10826 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 27 февруари 2024 г. 72 състав Виж делото
10823 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 27 февруари 2024 г. 68 състав Виж делото
10822 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 27 февруари 2024 г. 33 състав Виж делото
10821 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 27 февруари 2024 г. 179 състав Виж делото
10820 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 27 февруари 2024 г. 179 състав Виж делото
10818 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 27 февруари 2024 г. 113 състав Виж делото
10814 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 27 февруари 2024 г. 27 състав Виж делото
10813 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 27 февруари 2024 г. 80 състав Виж делото