2674130 дела, страница 4

* имената на страните по делото, които са физически лица, са съкратени и могат да бъдат търсени само с инициали във формат "А.Б.В." (без интервали). За юридическите лица името трябва да съвпада напълно.

Резултати

Номер/Година Съд Вид дело Дата на образуване Състав Информация
35840 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 17 юни 2024 г. 89 състав Виж делото
35836 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 17 юни 2024 г. 92 състав Виж делото
35834 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 17 юни 2024 г. 87 състав Виж делото
35833 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 17 юни 2024 г. 68 състав Виж делото
35832 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 17 юни 2024 г. 87 състав Виж делото
35826 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 17 юни 2024 г. 161 състав Виж делото
35825 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 17 юни 2024 г. 160 състав Виж делото
35796 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 17 юни 2024 г. 24 състав Виж делото
35791 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 14 юни 2024 г. 83 състав Виж делото
35790 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 14 юни 2024 г. 31 състав Виж делото
35771 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 14 юни 2024 г. 42 състав Виж делото
35758 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 14 юни 2024 г. 63 състав Виж делото
35752 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 14 юни 2024 г. 43 състав Виж делото
35751 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 14 юни 2024 г. 89 състав Виж делото
35749 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 14 юни 2024 г. 83 състав Виж делото
35748 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 14 юни 2024 г. 86 състав Виж делото
35747 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 14 юни 2024 г. 89 състав Виж делото
35746 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 14 юни 2024 г. 89 състав Виж делото
35745 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 14 юни 2024 г. 83 състав Виж делото
35743 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 14 юни 2024 г. 86 състав Виж делото