199 документа, страница 1


Резултати

Дата Вид документ Вид дело Дело Съд Съдържание
18.05.2023 Разпореждане Гражданско дело 67626 / 2022 Софийски районен съд Съдържание
10.04.2023 Разпореждане Гражданско дело 67626 / 2022 Софийски районен съд Съдържание
23.03.2023 Определение Гражданско дело 6270 / 2018 Районен съд - Стара Загора Съдържание
13.03.2023 Определение Въззивно частно гражданско дело 13699 / 2022 Софийски градски съд Съдържание
01.03.2023 Определение Гражданско дело 6270 / 2018 Районен съд - Стара Загора Съдържание
22.02.2023 Разпореждане Гражданско дело 67626 / 2022 Софийски районен съд Съдържание
21.02.2023 Решение Гражданско дело 3629 / 2020 Районен съд - Стара Загора Съдържание
20.02.2023 Решение Въззивно гражданско дело 86 / 2023 Окръжен съд - Добрич Съдържание
20.02.2023 Определение Въззивно частно гражданско дело 32 / 2023 Окръжен съд - Видин Съдържание
16.02.2023 Решение Гражданско дело 1492 / 2022 Окръжен съд - Бургас Съдържание
15.02.2023 Определение Въззивно частно гражданско дело 50 / 2023 Окръжен съд - Габрово Съдържание
07.02.2023 Определение Въззивно частно гражданско дело 51 / 2023 Окръжен съд - Габрово Съдържание
06.02.2023 Определение Въззивно частно гражданско дело 46 / 2023 Окръжен съд - Добрич Съдържание
06.02.2023 Определение Въззивно частно гражданско дело 180 / 2023 Окръжен съд - Пловдив Съдържание
31.01.2023 Определение Въззивно частно гражданско дело 3365 / 2022 Окръжен съд - Пловдив Съдържание
25.01.2023 Определение Въззивно частно гражданско дело 2658 / 2022 Окръжен съд - Варна Съдържание
10.01.2023 Определение Въззивно частно гражданско дело 810 / 2022 Окръжен съд - Благоевград Съдържание
03.01.2023 Определение Въззивно частно гражданско дело 13490 / 2022 Софийски градски съд Съдържание
21.12.2022 Определение Въззивно частно гражданско дело 12979 / 2020 Софийски градски съд Съдържание
12.12.2022 Определение Въззивно частно гражданско дело 517 / 2022 Окръжен съд - Ловеч Съдържание