1944989 документа, страница 10


Резултати

Дата Вид документ Вид дело Дело Съд Съдържание
12.07.2024 Определение Частно гражданско дело 10025 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
12.07.2024 Определение Наказателно дело от общ характер 8284 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
12.07.2024 Определение Гражданско дело 40621 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
12.07.2024 Разпореждане Частно гражданско дело 10213 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
12.07.2024 Определение Частно гражданско дело 16129 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
12.07.2024 Разпореждане Гражданско дело 69120 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
12.07.2024 Определение Гражданско дело 35481 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
12.07.2024 Разпореждане Гражданско дело 16876 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
12.07.2024 Разпореждане Гражданско дело 68173 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
12.07.2024 Разпореждане Частно гражданско дело 27529 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
12.07.2024 Разпореждане Частно гражданско дело 27529 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
12.07.2024 Разпореждане Частно гражданско дело 13870 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
12.07.2024 Разпореждане Гражданско дело 63458 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
12.07.2024 Разпореждане Гражданско дело 35167 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
12.07.2024 Разпореждане Гражданско дело 30564 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
12.07.2024 Разпореждане Гражданско дело 41915 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
12.07.2024 Разпореждане Гражданско дело 40513 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
12.07.2024 Определение Частно гражданско дело 21819 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
12.07.2024 Разпореждане Гражданско дело 16083 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
12.07.2024 Разпореждане Гражданско дело 37895 / 2024 Софийски районен съд Съдържание