1813 документа, страница 1


Резултати

Дата Вид документ Вид дело Дело Съд Съдържание
17.04.2024 Решение Гражданско дело 59806 / 2022 Софийски районен съд Съдържание
17.04.2024 Решение Гражданско дело 18820 / 2022 Софийски районен съд Съдържание
16.04.2024 Решение Гражданско дело 27897 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
16.04.2024 Решение Гражданско дело 63445 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
15.04.2024 Решение Гражданско дело 54938 / 2022 Софийски районен съд Съдържание
15.04.2024 Решение Гражданско дело 54448 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
14.04.2024 Решение Гражданско дело 52337 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
12.04.2024 Разпореждане Гражданско дело 21068 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
12.04.2024 Разпореждане Гражданско дело 20953 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
12.04.2024 Разпореждане Гражданско дело 20740 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
11.04.2024 Решение Гражданско дело 44755 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
11.04.2024 Решение Гражданско дело 15764 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
11.04.2024 Разпореждане Гражданско дело 20491 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
09.04.2024 Разпореждане Гражданско дело 19979 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
09.04.2024 Решение Гражданско дело 21764 / 2022 Софийски районен съд Съдържание
09.04.2024 Разпореждане Гражданско дело 19850 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
09.04.2024 Решение Гражданско дело 64459 / 2022 Софийски районен съд Съдържание
09.04.2024 Решение Гражданско дело 70657 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
08.04.2024 Разпореждане Гражданско дело 19543 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
07.04.2024 Решение Гражданско дело 71143 / 2023 Софийски районен съд Съдържание