564 документа, страница 1


Резултати

Дата Вид документ Вид дело Дело Съд Съдържание
31.05.2023 Решение Административно наказателно дело 16379 / 2022 Софийски районен съд Съдържание
29.05.2023 Решение Касационно административно наказателно дело 91 / 2023 Административен съд - Стара Загора Съдържание
26.05.2023 Решение Административно наказателно дело 220 / 2023 Районен съд - Дупница Съдържание
21.05.2023 Решение Административно наказателно дело 15713 / 2022 Софийски районен съд Съдържание
19.05.2023 Решение Административно наказателно дело 533 / 2023 Районен съд - Перник Съдържание
18.05.2023 Решение Административно наказателно дело 475 / 2023 Районен съд - Пазарджик Съдържание
17.05.2023 Решение Административно наказателно дело 43 / 2023 Районен съд - Чирпан Съдържание
16.05.2023 Решение Административно наказателно дело 689 / 2023 Районен съд - Пазарджик Съдържание
15.05.2023 Решение Административно наказателно дело 547 / 2023 Районен съд - Пазарджик Съдържание
13.05.2023 Решение Административно наказателно дело 266 / 2023 Районен съд - Перник Съдържание
11.05.2023 Решение Административно наказателно дело 326 / 2023 Районен съд - Пазарджик Съдържание
11.05.2023 Решение Административно наказателно дело 14341 / 2022 Софийски районен съд Съдържание
10.05.2023 Решение Административно наказателно дело 243 / 2023 Районен съд - Благоевград Съдържание
09.05.2023 Решение Административно наказателно дело 243 / 2022 Районен съд - Чирпан Съдържание
05.05.2023 Решение Административно наказателно дело 81 / 2023 Районен съд - Царево Съдържание
04.05.2023 Решение Административно наказателно дело 529 / 2023 Районен съд - Перник Съдържание
04.05.2023 Решение Административно наказателно дело 15 / 2023 Районен съд - Тутракан Съдържание
02.05.2023 Решение Касационно административно наказателно дело 274 / 2023 Административен съд - Монтана Съдържание
28.04.2023 Определение Административно наказателно дело 1212 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
26.04.2023 Решение Административно наказателно дело 545 / 2023 Районен съд - Перник Съдържание