28 документа, страница 1


Резултати

Дата Вид документ Вид дело Дело Съд Съдържание
19.04.2023 Решение Касационно административно наказателно дело 60 / 2023 Административен съд - Пазарджик Съдържание
11.04.2023 Решение Касационно административно наказателно дело 237 / 2023 Административен съд - Бургас Съдържание
07.12.2022 Решение Административно наказателно дело 3788 / 2022 Районен съд - Бургас Съдържание
29.11.2022 Решение Административно наказателно дело 1165 / 2022 Районен съд - Пазарджик Съдържание
07.08.2022 Решение Административно наказателно дело 13247 / 2021 Софийски районен съд Съдържание
18.05.2022 Решение Касационно административно наказателно дело 738 / 2022 Административен съд - Пловдив Съдържание
19.01.2022 Решение Административно наказателно дело 5441 / 2020 Районен съд - Пловдив Съдържание
09.11.2021 Решение Касационно административно наказателно дело 2280 / 2021 Административен съд - Пловдив Съдържание
05.10.2021 Решение Касационно административно наказателно дело 682 / 2021 Административен съд - Пазарджик Съдържание
23.03.2021 Решение Административно наказателно дело 1699 / 2020 Районен съд - Пазарджик Съдържание
10.03.2021 Решение Административно наказателно дело 8049 / 2020 Районен съд - Пловдив Съдържание
26.02.2021 Решение Касационно административно наказателно дело 2403 / 2020 Административен съд - Пловдив Съдържание
27.01.2021 Протокол Административно наказателно дело 1699 / 2020 Районен съд - Пазарджик Съдържание
14.12.2020 Решение Касационно административно наказателно дело 2403 / 2020 Административен съд - Пловдив Съдържание
11.08.2020 Решение Административно дело 596 / 2020 Административен съд - Пазарджик Съдържание
20.07.2020 Решение Административно наказателно дело 8074 / 2019 Районен съд - Пловдив Съдържание
10.04.2020 Решение Касационно административно наказателно дело 375 / 2020 Административен съд - Бургас Съдържание
30.12.2019 Решение Административно наказателно дело 5031 / 2019 Районен съд - Бургас Съдържание
20.11.2019 Решение Касационно административно наказателно дело 2124 / 2019 Административен съд - Пловдив Съдържание
31.05.2019 Решение Административно наказателно дело 1801 / 2019 Районен съд - Пловдив Съдържание