1920771 документа, страница 76585


Резултати

Дата Вид документ Вид дело Дело Съд Съдържание
27.11.2019 Определение Гражданско дело 4132 / 2019 Районен съд - Пазарджик Съдържание
27.11.2019 Определение Гражданско дело 3533 / 2019 Районен съд - Пазарджик Съдържание
27.11.2019 Определение Гражданско дело 4118 / 2019 Районен съд - Пазарджик Съдържание
27.11.2019 Разпореждане Частно наказателно дело 2261 / 2019 Районен съд - Пазарджик Съдържание
27.11.2019 Определение Частно наказателно дело 2053 / 2019 Районен съд - Пазарджик Съдържание
27.11.2019 Решение Гражданско дело 1370 / 2018 Районен съд - Пазарджик Съдържание
27.11.2019 Разпореждане Гражданско дело 3365 / 2019 Районен съд - Пазарджик Съдържание
27.11.2019 Разпореждане Гражданско дело 4293 / 2019 Районен съд - Пазарджик Съдържание
27.11.2019 Определение Гражданско дело 3122 / 2017 Районен съд - Пазарджик Съдържание
27.11.2019 Решение Гражданско дело 2605 / 2019 Районен съд - Пазарджик Съдържание
27.11.2019 Присъда Наказателно дело от общ характер 1637 / 2019 Районен съд - Пазарджик Съдържание
27.11.2019 Присъда Наказателно дело от общ характер 1668 / 2019 Районен съд - Пазарджик Съдържание
27.11.2019 Решение Административно наказателно дело 151 / 2019 Районен съд - Панагюрище Съдържание
27.11.2019 Решение Гражданско дело 1247 / 2018 Районен съд - Пещера Съдържание
27.11.2019 Определение Административно наказателно дело 209 / 2019 Районен съд - Пещера Съдържание
27.11.2019 Решение Гражданско дело 1598 / 2019 Окръжен съд - Пловдив Съдържание
27.11.2019 Определение Въззивно частно гражданско дело 2530 / 2019 Окръжен съд - Пловдив Съдържание
27.11.2019 Решение Въззивно гражданско дело 2049 / 2019 Окръжен съд - Пловдив Съдържание
27.11.2019 Решение Въззивно гражданско дело 2147 / 2019 Окръжен съд - Пловдив Съдържание
27.11.2019 Решение Въззивно гражданско дело 2338 / 2019 Окръжен съд - Пловдив Съдържание