1539995 документа, страница 76583


Резултати

Дата Вид документ Вид дело Дело Съд Съдържание
03.11.2009 Определение Наказателно дело от общ характер 372 / 2007 Окръжен съд - Ямбол Съдържание
03.11.2009 Определение Наказателно дело от общ характер 26 / 2007 Окръжен съд - Ямбол Съдържание
03.11.2009 Определение Частно наказателно дело 29 / 2008 Окръжен съд - Ямбол Съдържание
03.11.2009 Определение Гражданско дело 227 / 2008 Районен съд - Елхово Съдържание
03.11.2009 Определение Гражданско дело 2054 / 2009 Окръжен съд - Варна Съдържание
03.11.2009 Решение Гражданско дело 267 / 2009 Районен съд - Кубрат Съдържание
03.11.2009 Решение Гражданско дело 3409 / 2009 Районен съд - Велико Търново Съдържание
03.11.2009 Присъда Наказателно дело от общ характер 154 / 2009 Районен съд - Дряново Съдържание
03.11.2009 Споразумение Наказателно дело от общ характер 309 / 2009 Районен съд - Луковит Съдържание
03.11.2009 Решение Гражданско дело 126 / 2009 Окръжен съд - Плевен Съдържание
03.11.2009 Решение Административно наказателно дело 2147 / 2009 Районен съд - Русе Съдържание
03.11.2009 Решение Гражданско дело 2152 / 2009 Районен съд - Пазарджик Съдържание
03.11.2009 Решение Административно наказателно дело 2049 / 2009 Районен съд - Пазарджик Съдържание
03.11.2009 Определение Частно наказателно дело 1128 / 2009 Районен съд - Казанлък Съдържание
03.11.2009 Решение Гражданско дело 2630 / 2009 Районен съд - Стара Загора Съдържание
03.11.2009 Решение Административно дело 287 / 2009 Административен съд - Стара Загора Съдържание
02.11.2009 Решение Въззивно гражданско дело 819 / 2009 Окръжен съд - Благоевград Съдържание
02.11.2009 Решение Въззивно гражданско дело 728 / 2009 Окръжен съд - Благоевград Съдържание
02.11.2009 Решение Въззивно гражданско дело 720 / 2008 Окръжен съд - Благоевград Съдържание
02.11.2009 Определение Въззивно наказателно дело от общ характер 407 / 2009 Окръжен съд - Благоевград Съдържание