1920771 документа, страница 76998


Резултати

Дата Вид документ Вид дело Дело Съд Съдържание
18.11.2019 Решение Административно дело 1644 / 2019 Административен съд - Бургас Съдържание
18.11.2019 Разпореждане Частно административно дело 3136 / 2019 Административен съд - Варна Съдържание
18.11.2019 Определение Административно дело 3101 / 2019 Административен съд - Варна Съдържание
18.11.2019 Разпореждане Касационно административно наказателно дело 3123 / 2019 Административен съд - Варна Съдържание
18.11.2019 Разпореждане Административно дело 2762 / 2019 Административен съд - Варна Съдържание
18.11.2019 Определение Административно дело 3131 / 2019 Административен съд - Варна Съдържание
18.11.2019 Решение Административно дело 2532 / 2019 Административен съд - Варна Съдържание
18.11.2019 Решение Касационно административно наказателно дело 2748 / 2019 Административен съд - Варна Съдържание
18.11.2019 Определение Административно дело 3135 / 2019 Административен съд - Варна Съдържание
18.11.2019 Решение Административно дело 2202 / 2019 Административен съд - Варна Съдържание
18.11.2019 Определение Административно дело 2983 / 2019 Административен съд - Варна Съдържание
18.11.2019 Разпореждане Административно дело 3035 / 2019 Административен съд - Варна Съдържание
18.11.2019 Определение Административно дело 3128 / 2019 Административен съд - Варна Съдържание
18.11.2019 Разпореждане Административно дело 140 / 2017 Административен съд - Варна Съдържание
18.11.2019 Решение Административно дело 1142 / 2019 Административен съд - Варна Съдържание
18.11.2019 Определение Административно дело 2949 / 2019 Административен съд - Варна Съдържание
18.11.2019 Разпореждане Административно дело 3089 / 2019 Административен съд - Варна Съдържание
18.11.2019 Решение Касационно административно наказателно дело 1743 / 2019 Административен съд - Варна Съдържание
18.11.2019 Решение Касационно административно наказателно дело 2344 / 2019 Административен съд - Варна Съдържание
18.11.2019 Решение Касационно административно наказателно дело 2480 / 2019 Административен съд - Варна Съдържание