1649514 документа, страница 77000


Резултати

Дата Вид документ Вид дело Дело Съд Съдържание
03.11.2016 Определение Гражданско дело 6792 / 2016 Районен съд - Плевен Съдържание
03.11.2016 Решение Гражданско дело 791 / 2016 Районен съд - Русе Съдържание
03.11.2016 Решение Гражданско дело 5049 / 2015 Районен съд - Русе Съдържание
03.11.2016 Присъда Наказателно дело от общ характер 1975 / 2016 Районен съд - Русе Съдържание
03.11.2016 Споразумение Наказателно дело от общ характер 2103 / 2016 Районен съд - Русе Съдържание
03.11.2016 Решение Гражданско дело 454 / 2016 Районен съд - Кърджали Съдържание
03.11.2016 Решение Гражданско дело 689 / 2016 Районен съд - Кърджали Съдържание
03.11.2016 Определение Гражданско дело 753 / 2015 Районен съд - Велинград Съдържание
03.11.2016 Решение Гражданско дело 2 / 2016 Районен съд - Велинград Съдържание
03.11.2016 Определение Гражданско дело 3748 / 2016 Районен съд - Пазарджик Съдържание
03.11.2016 Решение Гражданско дело 2508 / 2014 Районен съд - Пазарджик Съдържание
03.11.2016 Решение Въззивно гражданско дело 2421 / 2016 Окръжен съд - Пловдив Съдържание
03.11.2016 Решение Гражданско дело 476 / 2016 Районен съд - Карлово Съдържание
03.11.2016 Споразумение Наказателно дело от общ характер 749 / 2016 Районен съд - Карлово Съдържание
03.11.2016 Присъда Наказателно дело от общ характер 7732 / 2015 Районен съд - Пловдив Съдържание
03.11.2016 Решение Гражданско дело 4013 / 2016 Районен съд - Пловдив Съдържание
03.11.2016 Споразумение Наказателно дело от общ характер 229 / 2016 Районен съд - Първомай Съдържание
03.11.2016 Решение Гражданско дело 1537 / 2016 Районен съд - Казанлък Съдържание
03.11.2016 Присъда Наказателно дело от общ характер 749 / 2016 Районен съд - Казанлък Съдържание
03.11.2016 Решение Административно наказателно дело 305 / 2016 Районен съд - Раднево Съдържание