1893477 документа, страница 94295


Резултати

Дата Вид документ Вид дело Дело Съд Съдържание
08.10.2009 Присъда Наказателно от частен характер дело 1204 / 2008 Районен съд - Велико Търново Съдържание
08.10.2009 Решение Гражданско дело 2308 / 2009 Районен съд - Велико Търново Съдържание
08.10.2009 Разпореждане Гражданско дело 939 / 2008 Районен съд - Ловеч Съдържание
08.10.2009 Споразумение Наказателно дело от общ характер 1231 / 2009 Районен съд - Ловеч Съдържание
08.10.2009 Решение Гражданско дело 233 / 2009 Районен съд - Тетевен Съдържание
08.10.2009 Присъда Наказателно дело от общ характер 879 / 2009 Окръжен съд - Плевен Съдържание
08.10.2009 Присъда Наказателно дело от общ характер 1931 / 2009 Районен съд - Плевен Съдържание
08.10.2009 Решение Гражданско дело 2662 / 2009 Районен съд - Плевен Съдържание
08.10.2009 Присъда Наказателно дело от общ характер 2132 / 2009 Районен съд - Русе Съдържание
08.10.2009 Решение Гражданско дело 2839 / 2009 Районен съд - Пазарджик Съдържание
08.10.2009 Присъда Наказателно дело от общ характер 1908 / 2009 Районен съд - Пазарджик Съдържание
08.10.2009 Присъда Наказателно дело от общ характер 1638 / 2009 Районен съд - Стара Загора Съдържание
08.10.2009 Споразумение Наказателно дело от общ характер 1575 / 2009 Районен съд - Стара Загора Съдържание
08.10.2009 Споразумение Наказателно дело от общ характер 169 / 2009 Районен съд - Гълъбово Съдържание
08.10.2009 Присъда Наказателно дело от общ характер 10326 / 2009 Окръжен съд - Хасково Съдържание
08.10.2009 Решение Касационно административно наказателно дело 62 / 2009 Административен съд - Силистра Съдържание
08.10.2009 Решение Касационно административно наказателно дело 74 / 2009 Административен съд - Силистра Съдържание
08.10.2009 Решение Касационно административно наказателно дело 79 / 2009 Административен съд - Силистра Съдържание
07.10.2009 Решение Гражданско дело 1517 / 2005 Софийски градски съд Съдържание
07.10.2009 Определение Въззивно гражданско дело 762 / 2009 Окръжен съд - Благоевград Съдържание