5890 документа, страница 1


Резултати

Дата Вид документ Вид дело Дело Съд Съдържание
16.05.2024 Решение Административно наказателно дело 16173 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
16.05.2024 Решение Административно наказателно дело 4474 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
14.05.2024 Споразумение Наказателно дело от общ характер 132 / 2024 Районен съд - Кубрат Съдържание
14.05.2024 Решение Административно наказателно дело 145 / 2024 Районен съд - Ботевград Съдържание
14.05.2024 Решение Административно наказателно дело 4471 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
09.05.2024 Решение Административно наказателно дело 2482 / 2022 Софийски районен съд Съдържание
09.05.2024 Решение Гражданско дело 43383 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
09.05.2024 Решение Административно дело 376 / 2024 Административен съд - Пловдив Съдържание
08.05.2024 Решение Административно наказателно дело 4727 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
08.05.2024 Решение Административно наказателно дело 36 / 2024 Районен съд - Костинброд Съдържание
07.05.2024 Решение Административно наказателно дело 1604 / 2023 Районен съд - Сливен Съдържание
07.05.2024 Решение Административно наказателно дело 169 / 2024 Районен съд - Петрич Съдържание
07.05.2024 Решение Административно наказателно дело 1603 / 2023 Районен съд - Сливен Съдържание
04.05.2024 Решение Административно наказателно дело 56 / 2024 Районен съд - Ловеч Съдържание
29.04.2024 Решение Административно наказателно дело 267 / 2024 Районен съд - Шумен Съдържание
29.04.2024 Решение Административно наказателно дело 441 / 2024 Районен съд - Шумен Съдържание
29.04.2024 Решение Касационно административно наказателно дело 254 / 2024 Административен съд - Пазарджик Съдържание
29.04.2024 Решение Административно наказателно дело 572 / 2023 Районен съд - Ботевград Съдържание
29.04.2024 Споразумение Наказателно дело от общ характер 131 / 2024 Районен съд - Кубрат Съдържание
29.04.2024 Решение Административно наказателно дело 129 / 2024 Районен съд - Ботевград Съдържание