3275 документа, страница 1


Резултати

Дата Вид документ Вид дело Дело Съд Съдържание
16.05.2024 Протокол Административно наказателно дело 105 / 2024 Районен съд - Смолян Съдържание
15.05.2024 Решение Касационно административно наказателно дело 252 / 2024 Административен съд - Русе Съдържание
14.05.2024 Решение Административно наказателно дело 14775 / 2021 Софийски районен съд Съдържание
11.05.2024 Решение Административно наказателно дело 2663 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
10.05.2024 Решение Гражданско дело 26237 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
09.05.2024 Решение Гражданско дело 2766 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
09.05.2024 Решение Въззивно гражданско дело 472 / 2024 Окръжен съд - Варна Съдържание
08.05.2024 Решение Административно наказателно дело 613 / 2022 Софийски районен съд Съдържание
07.05.2024 Решение Административно наказателно дело 1314 / 2023 Районен съд - Кюстендил Съдържание
06.05.2024 Решение Административно наказателно дело 11834 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
30.04.2024 Протокол Административно наказателно дело 136 / 2024 Районен съд - Смолян Съдържание
30.04.2024 Решение Административно наказателно дело 9861 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
25.04.2024 Решение Административно наказателно дело 147 / 2024 Районен съд - Нови пазар Съдържание
25.04.2024 Решение Касационно административно наказателно дело 17 / 2024 Административен съд - Силистра Съдържание
25.04.2024 Решение Касационно административно дело 648 / 2024 Административен съд - Бургас Съдържание
25.04.2024 Решение Касационно административно наказателно дело 17 / 2024 Административен съд - Силистра Съдържание
24.04.2024 Решение Административно наказателно дело 16597 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
23.04.2024 Решение Административно наказателно дело 4941 / 2023 Районен съд - Бургас Съдържание
23.04.2024 Разпореждане Касационно административно наказателно дело 143 / 2024 Административен съд - Шумен Съдържание
19.04.2024 Решение Административно наказателно дело 351 / 2023 Софийски районен съд Съдържание