440 документа, страница 1


Резултати

Дата Вид документ Вид дело Дело Съд Съдържание
14.05.2024 Решение Гражданско дело 220 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
10.05.2024 Решение Въззивно гражданско дело 169 / 2024 Окръжен съд - Пазарджик Съдържание
02.05.2024 Решение Търговско дело 75 / 2022 Окръжен съд - Благоевград Съдържание
02.05.2024 Решение Административно наказателно дело 103 / 2024 Районен съд - Велинград Съдържание
16.04.2024 Решение Въззивно гражданско дело 4757 / 2023 Софийски градски съд Съдържание
16.04.2024 Споразумение Наказателно дело от общ характер 303 / 2024 Районен съд - Видин Съдържание
15.04.2024 Споразумение Административно наказателно дело 511 / 2024 Районен съд - Казанлък Съдържание
15.04.2024 Решение Административно наказателно дело 23 / 2024 Районен съд - Бяла Съдържание
02.04.2024 Решение Гражданско дело 8395 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
27.03.2024 Решение Гражданско дело 10218 / 2019 Софийски градски съд Съдържание
12.03.2024 Решение Касационно административно наказателно дело 3119 / 2023 Административен съд - Пловдив Съдържание
06.03.2024 Решение Гражданско дело 326 / 2022 Окръжен съд - Разград Съдържание
29.02.2024 Присъда Наказателно дело от общ характер 104 / 2022 Районен съд - Берковица Съдържание
29.02.2024 Решение Въззивно търговско дело 737 / 2023 Апелативен съд - Пловдив Съдържание
26.02.2024 Определение Въззивно частно наказателно дело 36 / 2024 Апелативен съд - Бургас Съдържание
26.02.2024 Решение Търговско дело 61 / 2023 Окръжен съд - Благоевград Съдържание
26.02.2024 Решение Касационно административно наказателно дело 55 / 2024 Административен съд - Ловеч Съдържание
22.02.2024 Решение Гражданско дело 60478 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
19.02.2024 Решение Гражданско дело 11255 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
16.02.2024 Определение Гражданско дело 35693 / 2023 Софийски районен съд Съдържание