1102 документа, страница 1


Резултати

Дата Вид документ Вид дело Дело Съд Съдържание
20.05.2024 Решение Гражданско дело 27970 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
14.05.2024 Решение Гражданско дело 1536 / 2023 Окръжен съд - Бургас Съдържание
26.04.2024 Решение Гражданско дело 452 / 2023 Окръжен съд - Габрово Съдържание
25.04.2024 Решение Гражданско дело 3957 / 2023 Районен съд - Сливен Съдържание
20.04.2024 Решение Гражданско дело 43372 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
19.04.2024 Решение Административно наказателно дело 14 / 2024 Районен съд - Радомир Съдържание
16.04.2024 Решение Гражданско дело 1054 / 2023 Окръжен съд - Бургас Съдържание
16.04.2024 Споразумение Наказателно дело от общ характер 303 / 2024 Районен съд - Видин Съдържание
16.04.2024 Протоколно определение Гражданско дело 3957 / 2023 Районен съд - Сливен Съдържание
11.04.2024 Решение Въззивно гражданско дело 1836 / 2023 Апелативен съд - София Съдържание
08.04.2024 Решение Касационно административно наказателно дело 134 / 2024 Административен съд - Плевен Съдържание
04.04.2024 Решение Въззивно гражданско дело 12186 / 2023 Софийски градски съд Съдържание
02.04.2024 Протоколно определение Административно наказателно дело 100 / 2024 Районен съд - Смолян Съдържание
01.04.2024 Решение Административно наказателно дело 7 / 2024 Районен съд - Берковица Съдържание
01.04.2024 Решение Гражданско дело 42596 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
28.03.2024 Решение Касационно административно наказателно дело 122 / 2024 Административен съд - Стара Загора Съдържание
22.03.2024 Решение Гражданско дело 26253 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
18.03.2024 Решение Гражданско дело 51378 / 2021 Софийски районен съд Съдържание
18.03.2024 Решение Административно наказателно дело 140 / 2024 Районен съд - Плевен Съдържание
12.03.2024 Решение Гражданско дело 56967 / 2022 Софийски районен съд Съдържание