1059 документа, страница 1


Резултати

Дата Вид документ Вид дело Дело Съд Съдържание
30.05.2023 Решение Касационно административно наказателно дело 69 / 2023 Административен съд - Перник Съдържание
30.05.2023 Решение Касационно административно наказателно дело 103 / 2023 Административен съд - Русе Съдържание
26.05.2023 Решение Административно наказателно дело 14 / 2023 Районен съд - Крумовград Съдържание
23.05.2023 Решение Касационно административно наказателно дело 76 / 2023 Административен съд - Перник Съдържание
22.05.2023 Решение Касационно административно наказателно дело 59 / 2023 Административен съд - Русе Съдържание
22.05.2023 Решение Касационно административно наказателно дело 397 / 2022 Административен съд - Русе Съдържание
21.05.2023 Решение Административно наказателно дело 13555 / 2022 Софийски районен съд Съдържание
17.05.2023 Решение Касационно административно наказателно дело 212 / 2023 Административен съд - Пазарджик Съдържание
17.05.2023 Решение Касационно административно наказателно дело 213 / 2023 Административен съд - Пазарджик Съдържание
17.05.2023 Решение Касационно административно наказателно дело 166 / 2023 Административен съд - Пазарджик Съдържание
17.05.2023 Решение Касационно административно наказателно дело 217 / 2023 Административен съд - Пазарджик Съдържание
12.05.2023 Решение Касационно административно наказателно дело 105 / 2023 Административен съд - Враца Съдържание
10.05.2023 Решение Административно наказателно дело 296 / 2023 Районен съд - Велико Търново Съдържание
04.05.2023 Решение Касационно административно наказателно дело 62 / 2023 Административен съд - Перник Съдържание
02.05.2023 Решение Касационно административно наказателно дело 455 / 2023 Административен съд - Варна Съдържание
02.05.2023 Решение Касационно административно наказателно дело 293 / 2023 Административен съд - Монтана Съдържание
28.04.2023 Решение Административно наказателно дело 64 / 2023 Районен съд - Берковица Съдържание
27.04.2023 Решение Касационно административно наказателно дело 37 / 2023 Административен съд - Кюстендил Съдържание
26.04.2023 Решение Касационно административно наказателно дело 443 / 2023 Административен съд - Варна Съдържание
25.04.2023 Решение Касационно административно наказателно дело 35 / 2023 Административен съд - Кюстендил Съдържание