19384 документа, страница 1


Резултати

Дата Вид документ Вид дело Дело Съд Съдържание
02.06.2023 Решение Административно наказателно дело 1037 / 2023 Районен съд - Варна Съдържание
02.06.2023 Решение Административно наказателно дело 207 / 2023 Районен съд - Благоевград Съдържание
02.06.2023 Решение Административно наказателно дело 484 / 2023 Районен съд - Русе Съдържание
02.06.2023 Решение Касационно административно наказателно дело 196 / 2023 Административен съд - Бургас Съдържание
01.06.2023 Решение Касационно административно наказателно дело 40 / 2023 Административен съд - Сливен Съдържание
31.05.2023 Решение Касационно административно наказателно дело 769 / 2023 Административен съд - Варна Съдържание
31.05.2023 Решение Касационно административно наказателно дело 870 / 2023 Административен съд - Варна Съдържание
31.05.2023 Решение Касационно административно наказателно дело 680 / 2023 Административен съд - Варна Съдържание
30.05.2023 Решение Административно наказателно дело 185 / 2023 Районен съд - Харманли Съдържание
30.05.2023 Решение Касационно административно наказателно дело 740 / 2023 Административен съд - Варна Съдържание
30.05.2023 Решение Касационно административно наказателно дело 830 / 2023 Административен съд - Варна Съдържание
30.05.2023 Решение Касационно административно наказателно дело 1054 / 2023 Административен съд - Пловдив Съдържание
29.05.2023 Решение Административно наказателно дело 13869 / 2022 Софийски районен съд Съдържание
29.05.2023 Решение Административно наказателно дело 160 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
29.05.2023 Решение Административно наказателно дело 16699 / 2022 Софийски районен съд Съдържание
29.05.2023 Решение Административно наказателно дело 4478 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
29.05.2023 Решение Административно наказателно дело 4478 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
29.05.2023 Решение Касационно административно наказателно дело 664 / 2023 Административен съд - Варна Съдържание
29.05.2023 Решение Касационно административно наказателно дело 643 / 2023 Административен съд - Варна Съдържание
29.05.2023 Решение Касационно административно наказателно дело 84 / 2023 Административен съд - Шумен Съдържание