397 документа, страница 1


Резултати

Дата Вид документ Вид дело Дело Съд Съдържание
29.05.2023 Решение Касационно административно наказателно дело 353 / 2023 Административен съд - Плевен Съдържание
26.05.2023 Решение Административно наказателно дело 4313 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
18.05.2023 Решение Касационно административно наказателно дело 145 / 2023 Административен съд - Плевен Съдържание
12.05.2023 Решение Касационно административно наказателно дело 602 / 2023 Административен съд - Пловдив Съдържание
12.05.2023 Решение Касационно административно наказателно дело 469 / 2023 Административен съд - Пловдив Съдържание
11.05.2023 Решение Административно наказателно дело 636 / 2023 Районен съд - Плевен Съдържание
03.05.2023 Решение Административно наказателно дело 41 / 2023 Районен съд - Елин Пелин Съдържание
27.04.2023 Решение Касационно административно наказателно дело 662 / 2023 Административен съд - Варна Съдържание
26.04.2023 Решение Административно наказателно дело 379 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
11.04.2023 Решение Касационно административно наказателно дело 221 / 2023 Административен съд - Пловдив Съдържание
10.04.2023 Решение Административно наказателно дело 1756 / 2022 Районен съд - Благоевград Съдържание
07.04.2023 Решение Касационно административно наказателно дело 10032 / 2023 Административен съд - Велико Търново Съдържание
30.03.2023 Решение Административно наказателно дело 5063 / 2022 Районен съд - Варна Съдържание
29.03.2023 Решение Административно наказателно дело 401 / 2022 Районен съд - Девня Съдържание
29.03.2023 Решение Касационно административно наказателно дело 169 / 2023 Административен съд - Монтана Съдържание
24.03.2023 Решение Административно дело 1870 / 2022 Административен съд - Бургас Съдържание
23.03.2023 Решение Административно наказателно дело 533 / 2022 Районен съд - Провадия Съдържание
15.03.2023 Решение Административно наказателно дело 6643 / 2022 Районен съд - Пловдив Съдържание
15.03.2023 Решение Административно наказателно дело 40 / 2023 Районен съд - Ботевград Съдържание
07.03.2023 Решение Административно наказателно дело 863 / 2022 Районен съд - Свиленград Съдържание