256 документа, страница 1


Резултати

Дата Вид документ Вид дело Дело Съд Съдържание
20.05.2024 Решение Административно наказателно дело 1135 / 2024 Районен съд - Бургас Съдържание
30.04.2024 Решение Административно наказателно дело 3985 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
09.04.2024 Решение Административно наказателно дело 299 / 2023 Районен съд - Тутракан Съдържание
04.04.2024 Решение Административно наказателно дело 8313 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
26.03.2024 Решение Административно наказателно дело 1458 / 2023 Районен съд - Шумен Съдържание
21.03.2024 Решение Въззивно наказателно дело от общ характер 9 / 2024 Окръжен съд - Силистра Съдържание
06.03.2024 Решение Административно наказателно дело 269 / 2023 Районен съд - Кубрат Съдържание
26.02.2024 Решение Административно наказателно дело 182 / 2023 Районен съд - Пещера Съдържание
26.02.2024 Решение Касационно административно наказателно дело 40 / 2024 Административен съд - Велико Търново Съдържание
21.02.2024 Решение Касационно административно наказателно дело 2955 / 2023 Административен съд - Пловдив Съдържание
09.02.2024 Решение Административно наказателно дело 681 / 2023 Районен съд - Велико Търново Съдържание
07.02.2024 Решение Административно наказателно дело 1444 / 2023 Районен съд - Перник Съдържание
05.02.2024 Решение Административно наказателно дело 127 / 2023 Районен съд - Кубрат Съдържание
02.02.2024 Решение Касационно административно наказателно дело 639 / 2023 Административен съд - Враца Съдържание
18.01.2024 Решение Административно наказателно дело 13024 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
06.12.2023 Решение Административно наказателно дело 653 / 2023 Районен съд - Свиленград Съдържание
04.12.2023 Решение Административно наказателно дело 10864 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
29.11.2023 Решение Административно наказателно дело 429 / 2023 Районен съд - Чирпан Съдържание
24.11.2023 Решение Административно наказателно дело 494 / 2023 Районен съд - Карлово Съдържание
21.11.2023 Споразумение Наказателно дело от общ характер 120 / 2023 Районен съд - Котел Съдържание